mgr Ewa Labocha - nauczyciel dyplomowany

·       Specjalista Terapii pedagogicznej

·       Specjalista terapii behawioralnej- uprawniającej do pracy z osobami autystycznymi, z zaburzeniami rozwojowymi i zachowaniami trudnymi

mgr Ilona Szymańska - nauczyciel dyplomowany

·       Oligofrenopedagog,

·       Logopeda, neurologopeda

·       Specjalista terapii pedagogicznej

·       Specjalista terapii behawioralnej- uprawniającej do pracy z osobami autystycznymi, z zaburzeniami rozwojowymi i zachowaniami trudnymi

·       Pedagog specjalny

·       Specjalista z zakresu glottodydaktyki

·       Kurs nauki pisania punktowego Braille,a

·       Kinezjologia Edukacyjna - pomoc w nauczaniu i uczeniu się oraz rehabilitacji osób upośledzonych i niepełnosprawnych

·       Kinezjologia Edukacyjna I i II stopnia "Brain Gym" metody dr Paula Dennisona - program działań i ćwiczeń psychomotorycznych, pomocnych w korygowaniu   dysharmonii rozwojowych i podnoszeniu stopnia integracji umysł- ciało

mgr Elżbieta Ucieklak - nauczyciel dyplomowany

·       Oligofernopedagog,

·       Specjalista terapii pedagogicznej

·       Specjalista terapii behawioralnej uprawniającej do pracy z osobami autystycznymi, z zaburzeniami rozwojowymi i zachowaniami trudnymi

·       Kurs nauki pisania punktowego Braill,a

mgr Agnieszka Psyk - Chałupa - nauczyciel dyplomowany

·       Specjalista terapii pedagogicznej

·       Kurs Kinezjologia Edukacyjna - pomoc w nauczaniu i uczeniu się oraz rehabilitacji osób upośledzonych i niepełnosprawnych

·       Kinezjologia Edukacyjna I i II stopnia "Brain Gym"metody dr Paula Dennisona - program działań i ćwiczeń psychomotorycznych, pomocnych w korygowaniu dysharmonii rozwojowych i podnoszeniu stopnia integracji umysł- ciało

·       Kurs nauki pisania punktowego Braille,a

·       Specjalista gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

mgr Izabela Zimna - nauczyciel dyplomowany

·       Oligofrenopedagog

·       Surdopedagog

·       Pedagog specjalny

Anastazja Łebkowska - nauczyciel dyplomowany

·       Specjalista terapii behawioralnej uprawniającej do pracy z osobami autystycznymi, z zaburzeniami rozwojowymi i zachowaniami trudnymi

·       Kurs nauki pisania punktowego Braill,a

·       Oligofrenopedagog

mgr Edyta Ruta - nauczyciel dyplomowany

·       Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami  sprzężonymi w edukacji

·       Oligofrenopedagog

       Kinezjologia Edukacyjna I i II stopnia "Brain Gym" metody dr Paula Dennisona - program działań i ćwiczeń psychomotorycznych, pomocnych w korygowaniu   dysharmonii rozwojowych i podnoszeniu stopnia integracji umysł- ciało

mgr  Joanna Korczakowska - nauczyciel dyplomowany

·       Fizjoterapeuta

·       Terapeuta SI

mgr Zofia Kubas - nauczyciel mianowany

·       Socjoterapia

·       Pedagog specjalny

·       Tyflopedagog

mgr Marta Mucha - nauczyciel kontraktowy

·       Pedagog specjalny

·       Oligofrenopedagog

·       Trening umiejętności społecznych

mgr Agnieszka Klimek- nauczyciel kontraktowy

·       Pedagog specjalny

          Trening umiejętności poznawczych

    Oligofrenopedagog

mgr Marzena Sojda 

·       nauczyciel katecheta

 mgr Magdalena Gruszka 

·       nauczyciel j. angielskiego