ROK SZKOLNY 2023/2024

 

1.  MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno – wychowawczymi w całej Polsce. 

2.  SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE

nasze przedszkole realizuje projekt edukacyjny pt. "Skąd biorą się produkty ekologiczne", którego celem jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

3.  WIRUSOOCHRONA

Nasze przedszkole przyłączyło się do AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ "WIRUSOOCHRONA", której celem jest kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych.

4.  KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Wojewódzki projekt pn. „Klub zdrowego przedszkolaka”  - Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Projekt realizowany jest w placówkach przedszkolnych województwa śląskiego od roku szkolnego 2017/2018. Głównym jego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Działania projektowe mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

5.  CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.