ROK SZKOLNY 2021/2022

1.  MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce. 

Logo projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
Logo projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

 

2.  SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE

W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole realizuje projekt edukacyjny pt. "Skąd biorą się produkty ekologiczne"

 

3.  WIRUSOOCHRONA

Nasze przedszkole przyłączyło się do AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ "WIRUSOOCHRONA", której celem jest kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych.

 

4.  ZDROWO I SPORTOWO

Akcja Zdrowo i Sportowo ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat). Odbiorcami akcji są nie tylko nauczyciele i wychowawcy ale także rodzice i opiekunowie dzieci. Materiały edukacyjne w największym stopniu dotyczą zajęć sportowych, ćwiczeń i zabaw ruchowych, które nauczyciele i rodzice mogą wykonywać z dziećmi.

 

5.  KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Wojewódzki projekt pn. „Klub zdrowego przedszkolaka”  - Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Projekt realizowany jest w placówkach przedszkolnych województwa śląskiego od roku szkolnego 2017/2018. Głównym jego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Działania projektowe mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

6.  CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

7.  ILE WAŻY ŚWIĘTY MIKOŁAJ

Celem konkursu jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Wsparcie umożliwia im rozwój talentów oraz pasji. Dzięki niemu młodzież zdobywa przydatną wiedzę oraz poznaje sposoby na jej praktyczne wykorzystanie.

8.  KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Celem akcji jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają im w proekologicznej edukacji. Każde placówka, która bierze udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymuje bezpłatny pakiet profesjonalnych materiałów edukacyjnych przygotowany przez metodyków z myślą o najmłodszych. Przedszkola i szkoły podstawowe otrzymują materiały w formie elektronicznej.

Logo Projektu Kubusiowi Przyjaciele Natury
Logo Projektu Kubusiowi Przyjaciele Natury
Plakat Projektu Kubusiowi Przyjaciele Natury
Plakat Projektu Kubusiowi Przyjaciele Natury

9. DZIECI UCZĄ RODZICÓW 

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych, to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. W ramach akcji każda zgłoszona placówka otrzyma materiały do przeprowadzenia lekcji, a także specjalne zadanie do wykonania przez najmłodszych. W trakcie trwania akcji przewidziano konkursy z wyjątkowymi nagrodami dla dzieci.

Plakat Akcji Dzieci Uczą Rodziców
Plakat Akcji Dzieci Uczą Rodziców

 

10. „SZKOŁA PAMIĘTA”

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.