Ogólnopolski Konkurs Recytatorski online pt. „WIERSZE ZNANE I LUBIANE” zorganizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  na lata 2021-2025.

Antoni z grupy
Antoni z grupy "Motylki" z nagrodą
Michał z grupy
Michał z grupy "Pszczółki" z nagrodą
Borys z grupy
Borys z grupy "Żabki" z nagrodą

 

Tematyka   miesiąca

Czerwiec

1.     Niby tacy sami, a jednak inni.

2.     3. Wakacyjne podróże.

4.     Pożegnania nadszedł czas.

5.     Projekt Sport.

Tematyka   miesiąca

Maj

1.     Moja miejscowość, mój region.

2.     Moja ojczyzna.

3.     Łąka w maju.

4.     Święto rodziców.

Dzieci tańczą dla Mamy i Taty
Dzieci tańczą dla Mamy i Taty
Prace plastyczne dzieci
Prace plastyczne dzieci
Dzieci oglądają przedstawienie teatralne w MDK
Dzieci oglądają przedstawienie teatralne w MDK

Tematyka miesiąca

Kwiecień

1.     Wiosenne powroty.

2.     Wielkanoc.

3.     Wiosna na wsi.

4.     Dbamy przyrodę.

Prace plastyczne bocian
Prace plastyczne bocian
Dzieci uczą pisać się liter
Dzieci uczą pisać się liter
Dzieci wypożyczają książki z przedszkolnej książkodzielni w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Dzieci wypożyczają książki z przedszkolnej książkodzielni w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Tematyka miesiąca

Marzec

1.     Zwierzęta z dżungli i sawanny

2.     Zwierzęta naszych pól i lasów

3.     Marcowa pogoda  - cz. I

4.     Marcowa pogoda  - cz. II

5.     Wiosenne przebudzenie

Dzieci kolorują wiosenne obrazki
Dzieci kolorują wiosenne obrazki
Dzieci kolorują wiosenne obrazki
Dzieci kolorują wiosenne obrazki
Wiosenne kwiaty
Wiosenne kwiaty
Dzieci witają wiosnę
Dzieci witają wiosnę

Tematyka miesiąca

Luty

1.     Baśnie, bajki, bajeczki

2.     Nie jesteśmy sami w kosmosie

3.     Muzyka wokół nas

4.     Projekt Pieniądze

Prace dzieci - kosmos
Prace dzieci - kosmos
Dzieci budują robota z pudełek
Dzieci budują robota z pudełek
Dzieci wycinają
Dzieci wycinają

Tematyka miesiąca

Styczeń

1.     Mijają dni, miesiące, lata

2.     Zima i zwierzęta

3.     Babcia i dziadek

4.     Projekt Zabawki 

Dzieci z laurkami z okazji Dnia Babci i Dziadka
Dzieci z laurkami z okazji Dnia Babci i Dziadka
Dzieci wyklejają karnawałowe balony
Dzieci wyklejają karnawałowe balony
Prace plastyczne dzieci
Prace plastyczne dzieci

Tematyka miesiąca

Grudzień

1.     Jak wyglądał świat przed milionami lat

2.     Idzie zima ze śniegiem

3.     Idą święta

4.     Idą święta – cd

5.     Projekt Prezenty

Dzieci dokarmiają ptaki zimą
Dzieci dokarmiają ptaki zimą
Dzieci pracują w książkach
Dzieci pracują w książkach
Prace plastyczne: choinki i mikołaje
Prace plastyczne: choinki i mikołaje

NAUCZANIE ZDALNE

Grupa „ŻABKI”

 

TYDZIEŃ  3          15 XI – 19 XI      2021 R.                 „MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI”

 

15     XI         CO SŁYCHAĆ W DOMU

Punkty z obszarów podstawy programowej: . I 4, I 5, II 6, II 9, III 2,III 3,  III 4, III 7, IV 2,IV 4, IV 5, IV 7, IV 8

Cele ogólne:

·         Spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie,

·         Kształtowanie właściwych zachowań społecznych,

·         Rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach,

·         Rozwijanie sprawności manualnej.

 

1.       Słuchanie wiersza  „Moje prawa”

 

I.                    Chociaż lat mam tak niewiele, mam już swoje prawa,

 chcę być zawsze szanowany i chcę być kochany.

I chcę, by dorośli o mnie dbali, bym mógł szczęśliwie dorastać.

Bo prawo do szczęścia każdy ma, nawet gdy ma mało lat.

 

II.                  Każdy człowiek, nawet mały, ma też obowiązki,

więc jak umiem, tak pomagam mamie, tacie, siostrze.

Uczę się najlepiej jak potrafię, by kiedyś dobrze pracować.

Bo obowiązki też każdy ma, nawet gdy ma mało lat.

          - Rozmowa z rodzicem na temat obowiązków i praw dzieci.

 

2.       Zabawa orientacyjno-porządkowa „Szukamy żółtego”

 Dziecko biega  w rytm muzyki.  Na przerwę w muzyce odnajduje w pokoju  przedmiot w kolorze żółtym i staje przy nim.

Zabawę powtarzamy kilka razy. Za każdym razem dziecko  wybiera  inny przedmiot.

 

3.       Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – „Malujemy tęczę”

 Dziecko w pozycji stojącej unosi do góry obie ręce i łączy dłonie, następnie przenosi ręce w prawą stronę, przechylając jednocześnie w tym samym kierunku tułów (nie odrywa nóg od podłogi). Rysuje  tęczę – powoli przenosi wyprostowane ręce nad głową w lewą stronę (zatacza  łuk) z równoczesnym pochyleniem tułowia. Ćwiczenie powtarza  kilka razy.

 

4.       Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – „Skaczemy na skakance”

 Dziecko spaceruje  po pokoju  w rytm muzyki. Na hasło: Skaczemy obunóż – naśladuje skakanie obunóż na skakance (nogi pozostają złączone).

W dalszej części zabawy zmieniamy polecenia, np.: Skaczemy na prawej nodze. Skaczemy na lewej nodze. Skaczemy krzyżykiem (krzyżuje nogi i skacze w miejscu).

 

5.       „Co słychać w domu” – rozmowa na temat wieloznaczności słowa dom

Interpretowanie powiedzeń związanych z domem

(dom to budynek, mieszkanie ale również rodzina, kochające osoby wokół).

 

Dzieci mówią, w jakim domu mieszkają i z kim go zamieszkują, określając pokrewieństwo w stosunku do tych osób.

 

6.       Interpretowanie powiedzeń związanych z domem

Np. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

Nie ma jak w domu.

Czuć się jak u siebie  w domu.

 

7.       Dziecięce marzenia – zajęcia plastyczne.

 Dowolna praca wykonana techniką kropkowania.   Aby rysunek był czytelny, kropki tworzące jedną osobę, roślinę, jeden przedmiot, jedno zwierzę muszą znajdować się blisko siebie

 

przygotuj: kartkę, przybory plastyczne, np.: farby, pędzel, kredki ołówkowe, kredki świecowe, cienkopisy, kreda, flamastry,

 - rysuj  kropki na papierze  tworząc  obrazek,

- wykorzystaj  wybrane przez siebie przybory plastyczne,

- używaj  jednego koloru lub wielu kolorów,

-  część pracy możesz wykonać  np. flamastrem, część farbami, a jeszcze inną część – kredkami.

 

 

 

16 XI          ZNAM SWOJE PRAWA

Punkty z obszarów podstawy programowej:  I 4,  I 5, I 8,II 7, III 1,  III 2, III 3, III 4, III 7, IV 2, IV 5, IV 8,     IV 14

Cele ogólne:

·         Uświadomienie dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania przez inne dzieci i przez dorosłych,

·         Ćwiczenia pamięci: prezentowanie wyuczonego wiersza,

·         Rozwijanie mowy komunikatywnej, uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania,

·         Rozwijanie sprawności fizycznej.

 

1.       Wprawki dramowe -  przedstawienie  różnych  sytuacji, które mogą się zdarzyć w przedszkolu

- odegraj  scenki i pokaż, w jaki sposób powinien zachowywać się człowiek tolerancyjny, akceptujący inność innych ludzi.

Przykłady scenek do odegrania:

• do przedszkola przychodzi dziecko, które nie umie mówić po polsku,

• twój kolega mówi, że bajka, którą uwielbiasz, jemu się nie podoba,

• kolega jest grubszy od innych; kiedy biegacie, on najczęściej jest ostatni na mecie i jest mu wtedy przykro,

• chcesz zagrać z koleżanką w warcaby, ale ona woli grać w chińczyka.

 

2.       Powtarzanie  wiersza „O prawach dziecka”

 

Niech się wreszcie każdy dowie I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek, Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni, Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los odmienić, Stworzyli dla Was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta Spróbujcie dobrze zapamiętać:

 Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

 I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,

 I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

 Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,

 A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie,

 Byście w potrzebie z nich korzystały, Najlepiej, jak umiecie.

 

3.       Zabawa orientacyjno-porządkowa i wyprostna – Z krążkiem na głowie.

Dziecko  maszeruje  po pokoju z krążkiem  na głowie, porusza się ostrożnie, aby nie zgubić krążka. 

 

4.       Zabawa bieżna Samochody.

Dziecko  trzyma krążek jak kierownicę samochodu i porusza się po pokoju w różnych kierunkach.

 

5.        Ćwiczenie zręczności i szybkości – Odwracamy krążki.

Dziecko rozkłada krążki na dywanie, w pewnych odstępach od siebie. Spaceruje pomiędzy krążkami. Na hasło: Odwracamy krążki  - jak najszybciej stara się odwrócić na drugą stronę jak największą liczbę krążków. Klaśnięcie jest sygnałem do ponownego marszu. 

 

6.       Ćwiczenie z elementem toczenia – Uciekający krążek

Dziecko toczy krążek  przed sobą w różnych kierunkach. Na klaśnięcie zatrzymuje krążek i siadają na nim skrzyżnie, z prostymi plecami i rękami opartymi na kolanach. 

 

7.       Ćwiczenie równowagi – Na jednej nodze.

Dziecko staje na jednej nodze, drugą ugina i kładzie na niej krążek. Wytrzymuje, licząc do czterech. To samo ćwiczenie wykonuje na drugiej nodze. 

 

17     XI     MAMY PRAWA I OBOWIĄZKI

Punkty z obszarów podstawy programowej   I 4, I 5, II 8, III 1,  III 2, III 3, III 4, III 7, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 14

Cele ogólne:

·         dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych nie tylko praw, ale i obowiązków,                          

·         rozwijanie umiejętności kodowania informacji,

·         prawidłowe odtwarzanie prezentowanych rytmów.

 

1.       Formułowanie dłuższych wypowiedzi na temat  obowiązków wykonywanych przez dzieci         w domu

(np. podlewanie kwiatów, sprzątanie  zabawek, wynoszenie śmieci, ścieranie kurzu)

 

2.       Mamy prawa i obowiązki - wysłuchanie wiersza „Prawa i obowiązki”

 

Słuchajcie wszyscy, duzi i mali,

to bardzo ważna sprawa!

Ludzie dorośli dla wszystkich dzieci

stworzyli mądre prawa.

Lecz to nie wszystko, moi kochani,

są także obowiązki.

 

I daję słowo – spytajcie mamę

– zakres ich nie jest wąski.

Lecz jeśli obok przyjaciel stoi

i oczy ma życzliwe,

to wykonanie nawet tych trudnych

będzie zawsze możliwe.

 

3.      Rozmowa na temat wiersza

- Kto ma prawa?

- Jakie prawa  mają dzieci?

- Co jeszcze mają dorośli i dzieci?

- Co to jest obowiązek?

- Jaki zakres obowiązków mają dzieci?

- Dlaczego dzieci mają mniej obowiązków niż dorośli?

- Co to jest obowiązek?

- Kiedy jest łatwiej wykonywać obowiązki?

 

Kończenie zdania: Moim obowiązkiem w domu jest…

 

4.      Mam prawa i obowiązki – wykonanie symboli dotyczących praw i obowiązków dzieci np. prawo do radości – uśmiechnięta buzia,

prawo do miłości i szacunku – uśmiechnięta buzia,

podlewanie kwiatów – konewka,

ścieranie kurzu – konewka.

 

5.      Nauka krótkiej rymowanki:

„Dzieci swoje prawa mają, obowiązki także znają.”

 

 

 

18     XI     PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA

Punkty z obszarów podstawy programowej I 4, I 5, I 8, III 1, III 2, III 3, III 4, III 7, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8,    IV 14

 

Cele ogólne:

·         Pogłębienie wiedzy na temat praw dziecka,

·         Zachęcenie do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków,

·         Konfrontowanie tego, co dziecko lubi, z tym, co mu wolno,

·         Rozwijanie sprawności ruchowej.  

 

 

1.       Czy przyjaciel może być tylko jeden? – rozmowa na temat liczby przyjaciół. Wyróżnianie cech dobrego przyjaciela

- ilu przyjaciół według ciebie można mieć?

- uzasadnij  swojego zdanie,

-  jaki powinien być dobry przyjaciel?

 

2.       Improwizowanie scenki

 Zadaniem dziecka będzie przedstawienie następującej scenki: Przyjaciel jest bardzo smutny. Jeden z kolegów z  grupy zburzył mu budowlę z klocków. Przyjaciel chciał ją po południu pokazać mamie. Postanowiłeś pomóc przyjacielowi i…

 Dziecko wymyśla własny  scenariusz.

 

3.       Rysujemy figury geometryczne

- jakie znasz figury geometryczne,

- narysyj samodzielnie figury geometryczne duże i małe,

- pokoloruj jednakowe figury tym samym kolorem.

 

4.       Zabawa wyrabiająca reakcję na zmiany tempa – „Jazda na rowerze”

Dziecko  zajmuje miejsca na dywanie. Przechodzi do leżenia na plecach. Naśladuje nogami jazdę na rowerze: bardzo wolno, coraz szybciej, coraz wolniej.

 

5.       Zabawy badawcze: Co rozpuszcza się w wodzie?

(sól, cukier, mąka, kasza)

Dziecko wsypuje do wody poszczególne produkty, miesza je i obserwuje, co się z nimi dzieje.

 

19     XI       BRAK, CZYLI ZERO OBOWIĄZKÓW

Punkty z obszarów podstawy programowej  I 4, I 5, III 1, III 2, III 3, III 4, III 7,  IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 12, IV 15

 

Cele ogólne:

·         utrwalanie nazw figur geometrycznych,

·         utrwalanie wiadomości na temat  praw dziecka,

·         wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

 

1.       Wyszukiwanie w książkach i czasopismach obrazków lub zdjęć przedstawiających dzieci            i dorosłych wykonujących różne obowiązki

- poproś rodzica o niepotrzebne czasopisma, książki, gazetki reklamowe,                                                     - wyszukaj  i wytnij obrazki lub zdjęcia przedstawiające dzieci i dorosłych wykonujących różne obowiązki,

- nazwij te obowiązki.

 

2.       Poznawanie narzędzi służących do pomiaru długości

 Narzędzia  do pomiaru długości: linijka, tasiemka, tekturka (każde o długości 50 cm) 

- przyłóż do siebie narzędzia pomiarowe i porównaj, czy mają one taką samą długość,

- wyznacz linię startu , połóż się na brzuchu, a przed sobą ułóż  piłeczkę do ping-ponga. Dmuchaj na nią tak, aby piłeczka poturlała się jak najdalej do przodu -  zmierz  odległość, jaką pokonała piłeczka za pomocą linijki,

- stań na linii startu  i wykonaj  z tego miejsca skok w dal - zmierz odległość, jaką udało ci się pokonać  za pomocą tasiemki,

- stań na linii startu  i postaw jak najdłuższy krok – zmierz  jego długość  za pomocą tekturki, - porównaj  przydatność narzędzi wykorzystanych do pomiaru,

- oceń, którym z nich najłatwiej było mierzyć odległość.

 

3.       Wesołe zabawy w kręgu przyjaciół – praca plastyczna inspirowana wierszem A. Widzowskiej „Dzieci na Ziemi”.

 

 Na kuli ziemskiej bawią się dzieci, cieplutkie słonko dla nich wciąż świeci,

a księżyc mruga oczkiem na niebie do wszystkich ludzi, również do ciebie.

 Zulu z Afryki chodzi po drzewach, a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa.

Eskimos Bubu gra w piłkę z foką, na słoniu jeździ Hindus Namoko.

Dzieci się różnią kolorem skóry, jednak są dumne ze swej kultury

 i choć w dziwacznych mówią językach, pragną się bawić, tańczyć i brykać!

Inka i Zulu, Bubu, Namoko chcą być kochane, śmiać się szeroko,

jeść smakołyki, dbać o zwierzęta, a zamiast wojen mieć tylko święta!

– Niech wam się spełnią wszystkie marzenia – tak, robiąc obrót, powiada Ziemia.

 

·         Rozmowa na temat wiersza

- o jakich dzieciach była mowa w wierszu?

 - czym różnią się między sobą dzieci?

- co mają ze sobą wspólnego? 

 

Jesteś teraz w krainie przyjaźni, beztroski,  bez obowiązków.  Wszystkie dzieci, bez względu na kolor skóry, miejsce zamieszkania czy kulturę, w jakiej zostały wychowane, żyją ze sobą     w przyjaźni.

Namaluj  pracę  na temat: „Wesołe zabawy w kręgu przyjaciół”

 

4.       Utrwalenie figur geometrycznych – zabawy konstrukcyjne.

Dziecko  buduje z klocków o różnych kształtach budowle. Nazywa klocki w kształcie figur geometrycznych.

 

 

 

 

 

 

Dzieci grają
Dzieci grają
Dzieci wykonują pracę plastyczną
Dzieci wykonują pracę plastyczną
Dzieci w ludowych strojach
Dzieci w ludowych strojach

Tematyka miesiąca

Listopad

1.     Moja rodzina

2.     Mój dom

3.     Moje prawa i obowiązki

4.     Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Prace plastyczne dzieci
Prace plastyczne dzieci
Zabawy na świeżym powietrzu
Zabawy na świeżym powietrzu
"Kodowanie na dywanie"

Tematyka miesiąca

Październik

1.     Idzie jesień … przez ogród i sad

2.     Idzie jesień … do zwierząt

3.     Co z czego otrzymujemy

4.     Idzie jesień… z deszczem

Tematyka miesiąca

Wrzesień

1.     To jestem ja

2.     Moja grupa

3.     Moja droga do przedszkola

4.     Idzie jesień … przez las, park

Dzieci składają życzenia Hani
Dzieci składają życzenia Hani
Dziewczynki wręczają upominki chłopcom z okazji ich święta
Dziewczynki wręczają upominki chłopcom z okazji ich święta
Wystawka prac plastycznych - jesienne brzozy i grzyby
Wystawka prac plastycznych - jesienne brzozy i grzyby