/images/dokumenty/PROCEDURY_BEZPIECZENSTWA.pdf

GODZINY  DOSTĘPNOŚCI  NAUCZYCIELI  I  SPECJALISTÓW

 PRZEDSZKOLA  NR 3

 Z  ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYM

 

NAUCZYCIELE

 

1.    MARTA  MUCHA                                                     piątek  8 – 9

2.    ELŻBIETA  UCIEKLAK                                         wtorek 13 – 13.30;  środa  8 –  8.30                                             

3.    EDYTA  RUTA                                                           poniedziałek  13 – 14

4.    IZABELA  ZIMNA                                                    środa 13 – 13.30; czwartek 13 – 13.30

5.    ANASTAZJA ŁEBKOWSKA                                   środa 8 – 8.30; czwartek  13 – 13.30

6.    ZOFIA  KUBAS                                                          środa 7 – 8

7.     AGNIESZKA PSYK - CHAŁUPA                            czwartek 12.30 – 13; piątek 12 – 12.30

8.     AGNIESZKA KLIMEK                                             wtorek 12.45 – 13; środa 15 – 15.15; czwartek 12.30 –  13

9.     ILONA  SZYMAŃSKA   (NEUROLOGOPEDA)    czwartek 7.30 –  8; czwartek 13.30 – 14

SPECJALIŚCI

 

1.     AGNIESZKA  KLIMEK – PEDAGOG                                            środa  8 –  9

2.     JOANNA KORCZAKOWSKA  – TERAPEUTA SI                        czwartek 7.30 –8.00

3.     AGNIESZKA NOWAKOWSKA – KWAŚNY – PSYCHOLOG     poniedziałek 15 – 16

Podziękowanie za udział w lekcji Niepodległa Polska
Podziękowanie za udział w lekcji Niepodległa Polska
Podziękowanie za udział w akcji edukacyjnej
Podziękowanie za udział w akcji edukacyjnej

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 

/images/dokumenty/koncepcja21-26.pdf

mgr Ewa Labocha - nauczyciel dyplomowany

·       Specjalista Terapii pedagogicznej

·       Specjalista terapii behawioralnej- uprawniającej do pracy z osobami autystycznymi, z zaburzeniami rozwojowymi i zachowaniami trudnymi

mgr Ilona Szymańska - nauczyciel dyplomowany

·       Oligofrenopedagog,

·       Logopeda, neurologopeda

·       Specjalista terapii pedagogicznej

·       Specjalista terapii behawioralnej- uprawniającej do pracy z osobami autystycznymi, z zaburzeniami rozwojowymi i zachowaniami trudnymi

·       Pedagog specjalny

·       Specjalista z zakresu glottodydaktyki

·       Kurs nauki pisania punktowego Braille,a

·       Kinezjologia Edukacyjna - pomoc w nauczaniu i uczeniu się oraz rehabilitacji osób upośledzonych i niepełnosprawnych

·       Kinezjologia Edukacyjna I i II stopnia "Brain Gym" metody dr Paula Dennisona - program działań i ćwiczeń psychomotorycznych, pomocnych w korygowaniu   dysharmonii rozwojowych i podnoszeniu stopnia integracji umysł- ciało

mgr Elżbieta Ucieklak - nauczyciel dyplomowany

·       Oligofernopedagog,

·       Specjalista terapii pedagogicznej

·       Specjalista terapii behawioralnej uprawniającej do pracy z osobami autystycznymi, z zaburzeniami rozwojowymi i zachowaniami trudnymi

·       Kurs nauki pisania punktowego Braill,a

mgr Agnieszka Psyk - Chałupa - nauczyciel dyplomowany

·       Specjalista terapii pedagogicznej

·       Kurs Kinezjologia Edukacyjna - pomoc w nauczaniu i uczeniu się oraz rehabilitacji osób upośledzonych i niepełnosprawnych

·       Kinezjologia Edukacyjna I i II stopnia "Brain Gym"metody dr Paula Dennisona - program działań i ćwiczeń psychomotorycznych, pomocnych w korygowaniu dysharmonii rozwojowych i podnoszeniu stopnia integracji umysł- ciało

·       Kurs nauki pisania punktowego Braille,a

·       Specjalista gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

mgr Izabela Zimna - nauczyciel dyplomowany

·       Oligofrenopedagog

·       Surdopedagog

·       Pedagog specjalny

Anastazja Łebkowska - nauczyciel dyplomowany

·       Specjalista terapii behawioralnej uprawniającej do pracy z osobami autystycznymi, z zaburzeniami rozwojowymi i zachowaniami trudnymi

·       Kurs nauki pisania punktowego Braill,a

·       Oligofrenopedagog

mgr Edyta Ruta - nauczyciel dyplomowany

·       Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami  sprzężonymi w edukacji

·       Oligofrenopedagog

       Kinezjologia Edukacyjna I i II stopnia "Brain Gym" metody dr Paula Dennisona - program działań i ćwiczeń psychomotorycznych, pomocnych w korygowaniu   dysharmonii rozwojowych i podnoszeniu stopnia integracji umysł- ciało

mgr  Joanna Korczakowska - nauczyciel dyplomowany

·       Fizjoterapeuta

·       Terapeuta SI

mgr Zofia Kubas - nauczyciel mianowany

·       Socjoterapia

·       Pedagog specjalny

·       Tyflopedagog

mgr Marta Mucha - nauczyciel kontraktowy

·       Pedagog specjalny

·       Oligofrenopedagog

·       Trening umiejętności społecznych

mgr Agnieszka Klimek- nauczyciel kontraktowy

·       Pedagog specjalny

          Trening umiejętności poznawczych

    Oligofrenopedagog

mgr Marzena Sojda 

·       nauczyciel katecheta

 mgr Magdalena Gruszka 

·       nauczyciel j. angielskiego