W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, którego celem jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci już od najmłodszych lat. Prosimy o przyniesienie do przedszkolnej książkodzielni 1-2 książek. Nauczyciele przedszkola będą wypożyczać książki w ramach wzajemnej wymiany między dziećmi. Program będzie trwał do końca roku szkolnego. Po jego zakończeniu książki zostaną zwrócone właścicielom.

UWAGA: Prosimy o wzajemną wyrozumiałość w przypadku niezamierzonego zaginięcia lub zniszczenia książek. ?