NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

Miło nam poinformować, że w tym roku nasze przedszkole zostało zakwalifikowana do rządowego projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”. Kierunek interwencji 3.1. Celem tego programu jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce poprzez realizację programów stworzonych przez instytucje, które zdecydowały się ubiegać o fundusze na zakup książek. Nauczyciele przedszkola opracowali projekt, który został zatwierdzony dzięki czemu nasze przedszkole otrzyma dofinasowanie na zakup nowych książek (literatura dziecięca) oraz realizację zadań wpływających na rozwój czytelnictwa wśród dzieci mi. konkurs recytatorki, współpraca z biblioteką.  Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa to 3000 zł plus 750 zł wkład własny organu prowadzącego.  Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa Rodziców i Dzieci w prowadzonych przez naszą placówkę działalnościach na rzecz rozwoju czytelnictwa.